Lekeitioko Eskola

Lekeitioko eskola, eskola inklusiboa da, denon artean eginda dagoelako eta denon bizi eta jakintza gune delako. Eskola Inklusiboa denez:

  • bat egiten du hezkuntza zein gizartea hobetzeko printzipio eta balioekin.
  • talka egiten du bazterketa eta diskriminazioa sortu, garatu eta bultzatzen dituzten arrazoi, testuinguru edota bestelako elementuekin.
  • ikasle guzti-guztien gaitasun eta ezagutzak maila gorenean garatzen ditu.
  • heziketa prozesuan eta elkarbizitzan ikasleen eta hezkuntza komunitateko eragileen parte hartzea ziurtatzen du, horretarako berariazko egiturak eta prozedurak eraikiz.

 

LAU PROGRAMA ESKOLA INKLUSIBOAREN ALDE

TALENTUZ: sormena eta jakintza txikitatik.
Programa hau ikasle guztien jakinduria, gaitasun, konpetentzia eta talentu anitzak bultzatzeko diseinaturik dago.
Haur Hezkuntzan “ikasguneak” eta Lehen Hezkuntzan “laborategiak” antolatzen dira eskolako proiektu guztiak garatzeko eta ikasleen arteko lankidetzan oinarrituz Heziberri 2020 eta Europar Batasunak gomendatzen dituen jakintzak eskuratzeko.

ELKARREKIN: indarkeria gabeko elkarbizitza armoniatsua. Bizikidetzarako, indarkeria guztiei aurre egiteko eta herrigintzako eragile kritikoak sortzeko eginda dago programa. Programak hiru hezkuntza esparru nagusi ditu:
• Indarkeriari aurre egiteko eta gatazka elkarrizketaren bidez konpontzeko hezkuntza.
• Hezkidetza eta sexualitatearen hezkuntza.
• Afektuak, sentimenduak eta emozioen hezkuntza.

DENONA: eskolaren ikuspegi komunitarioa eta hezkuntzako eragile guztien parte hartzea. Senide, herritar, irakasle eta eskolako langileen arteko lankidetzak eskola arrakasta eta eskola kalitatea bermatzen du. Parte hartzearen bidez egindako elkarlanak eragin zuzena du:
• Erabakietan: helburuak guztion artean partekatzen ditugulako.
• Lan taldeetan: eragile anitzen ahotsak entzuten direlako.
• Geletan: irakasleekin batera heziketan parte hartzen dugulako.

PRESTATU: eskola komunitateko eragile guztien berariazko prestakuntza. Gaur egungo gizartean ezinbestekoa da prestakuntza kalitatekoa eta eguneratua izatea. Horretarako, hezkuntzako eragile guztien eskakizunak kontuan hartu behar dira:
• Irakasleak: nazioarteko ikerketak azpimarratzen dutena ezagutu eta aplikatzeko.
• Senideak: seme-alaben hezkuntza prozesuan eragile izateko zein pertsonalki garatzeko.
• Eskolako langileak: eskolako proiektuetan partaide aktibo eta kualifikatuak izateko.

Ikastetxearen webgunea: http://lekeitiokoeskola.eu

2017-2018ko eskola gidan eskolaren aurkezpena, ikasle eta gurasoentzako informazioa (ordutegia, egutegia, eskola-jangela), eskolako proiektuen aurkezpena bildu dituzte.

 

 

 

Eskolaren aurkezpena:

Ikas-Komunitatea:

 

Lekeitioko eskolari buruzko albiste interesgarriak:

“Los alumnos transforman los patios de las escuelas vascas” (Deia, 2017/10/15)

“5. maila eta elkarbizitza foroa Lekeition” (Elkartoki, 2017/4/19)

“Lekeitioko eskolako patioa denonona da” (Eskola Aldizkaria, 2017/6/26)