2018: Zapran Gagoz

2015: Jaku Jata

2014: Gorantz Goaz, Go Go!